Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Budeš rozumět problematice ochrany spotřebitele, nekalosoutěžních jednáních ohrožujících spotřebitele a fungování České obchodní inspekce. Budeš umět identifikovat falza a nebezpečné výrobky, zkontrolovat internetový obchod. Budeš také samozřejmě vědět, jak se vede kontrola v provozovně podnikatele a jak rozhodnout o sankci za porušení zákonů. Budeš umět spotřebitelům poradit a řešit mimosoudní cestou různé spory mezi spotřebitelem a podnikatelem. Naučíš se číst zákony a aplikovat je v praxi. Protože budeš mít znalost fungování i jiných inspekcí či úřadů, které provádějí různé kontroly, budeš rozumět správnímu dozoru i v širších souvislostech.

Čím budeš?
Po úspěšném absolvování bakalářského studia se uplatníš zejména na pozici inspektora nebo metodika České obchodní inspekce, ale rovněž jako pracovník jiného správního orgánu vykonávající správní dozor případně jiné správní činnosti včetně vydávání správních rozhodnutí. Budeš také moct vykonávat vysoce specializované odborné činnosti na úrovni nižších a středních manažerských funkcí v orgánech státní správy a samosprávy, ale i v soukromé sféře. Budeš-li mít zájem po ukončení tohoto studia studovat dál a prohloubit si nabyté znalosti a dovednosti, budeš moci pokračovat na fakultě i v jednom z navazujících magisterských programů.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.