Informační a bezpečnostní systémy

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme
Budeš navrhovat, realizovat a hodnotit řešení v oblasti konkurenčního zpravodajství odpovídající technickým možnostem, cílovým provozním podmínkám a potřebám uživatelů.
Naučíš se profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie a využívat počítačem podporované metody při rozhodování, pokročilé metody Data Miningu a projektového managementu.

Čím budeš?
Budeš kvalifikovaný odborník, který má potřebné znalosti a dovednosti v oblasti získávání a zpracování dat o konkurenčním prostředí, orientuje se v problematice kybernetické bezpečnosti. Budeš schopný zastávat takové funkce, jako je bezpečnostní auditor, bezpečnostní analytik a prognostik, bezpečnostní technický projektant, bezpečnostní poradce, bezpečnostní organizační a režimový projektant, pracovník a manažer konkurenčního zpravodajství a detektivní ochrany ekonomických zájmů apod.
Tvým zaměstnavatelem může být vedle orgánů samosprávy (funkce v referátu regionálního rozvoje, referátu investic, referátu výstavby, referátu obrany a ochrany, funkce tajemníka) i komerční subjekty a orgány státní správy, které řeší problematiku investic, tvorby prognóz, ekonomické subjekty zřízené orgány samosprávy jakož i instituce zabývající se problematikou bezpečnosti (bezpečnostní průmysl, systém záchranné služby, obecní – městská policie, policie ČR, tajné služby).

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.