Informační technologie

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Studium tohoto programu z tebe udělá vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který se snadno uplatní zejména na poli vývoje softwaru, databází a informačních systémů a dále v oblasti operačních systémů a jejich správy. Můžeš se uplatnit ve společnostech zabývajících se vývojem softwaru, v průmyslových a dopravních podnicích a v dalších oblastech, kde jsou využívány aplikované informační technologie.

Čím budeš?
Studium tohoto programu tě připraví na nejrůznější pozice v oboru IT. Díky znalostem teoretické informatiky, matematické statistiky, oblastí operačních a informačních systémů, včetně jejich správy budeš schopen tyto dovednosti využít zejména na pozicích vývojových a řídicích pracovníků, správců informačních a softwarových systémů, výzkumných pracovníků anebo pracovníků ve vysokém školství apod.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do připravovaných studijních plánů, .