Inženýrství energetických materiálů

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Absolventa lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka, který má zabezpečit vývoj nových postupů výroby a používání energetických materiálů, vývoj výrobků a vytváření legislativy oboru, včetně zavádění výstupů těchto aktivit do technické, technologické a legislativní praxe. Má být schopen tvůrčího řešení problémů, spojených s prevencí ztrát v průmyslu a s vytvářením bezpečnostní dokumentace podniků v souladu s legislativou České republiky a EU.

Absolventi naleznou uplatnění ve výzkumných ústavech a podnicích obranného, těžebního a chemického průmyslu, v armádě, policii, státní správě (báňské úřady apod.), speciálních službách ČR a orgánech NATO. Po nabytí příslušných zkušeností se absolventi uplatní v řízení výzkumných ústavů a podniků oboru a souvisejících orgánů státní správy, včetně zastupování ústavů a orgánů oboru ČR v orgánech NATO a EU.

Obrázek obor: 2808V035