Komunikační a radarové systémy

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Cílem tohoto magisterského programu je připravit tě pro uplatnění ve funkci technika, vývojového a řídícího pracovníka ve společnostech, které se zabývají provozem, správou, údržbou, výrobou či vývojem a projektováním komunikační, regulační a automatizační nebo zabezpečovací techniky, ale i v ostatním průmyslu, dopravě a spojích.

Čím budeš?
Během studia získáš dobrý teoretický základ v aplikované matematice, teorii pravděpodobnosti, statistice a zpracování dat, teorii komunikace a zpracování signálu, potřebné znalosti v elektronice i v analýze a návrhu základních i pokročilých analogových i digitálních elektronických obvodů. Dále znalosti podle zvoleného zaměření oblasti komunikačních systémů, řídicích systémů a digitální techniky zpracování signálů. Získáš přehled v oblastech řízení projektů, řízení jakosti a spolehlivosti a v oblasti ochrany osobních dat a autorských a průmyslových práv, a v neposlední řadě schopnost dobré orientace v moderních informačních systémech i v jejich využívání.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.