Management podniku

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Obor zahrnuje čtyři hlavní oblasti: ekonomie a aplikované ekonomické disciplíny, management a specifické manažerské činnosti, informační technologie včetně matematicko-statistických disciplín a také ostatní předměty, jako je například právo a cizí jazyky. V průběhu studia si můžeš vybrat ze dvou odborných zaměření: Management malých a středních podniků nebo Manažerská etika.

Čím budeš?
Pomáháme studentům se vzděláním v tomto oboru, aby se mohli následně uplatnit v podnikatelské sféře, ve veřejné správě a v různých funkcích ve výrobních podnicích a ve službách. Během studia tak získáš spoustu praktických zkušeností k výkonu manažerských funkcí. Připravíme tě na založení malého či středního podniku, řízení jeho činnosti, řízení nadace či občanského sdružení a také na řízení rozvoje v krizových situacích.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.