Materiálové inženýrství

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Studium oboru Materiálové inženýrství zahrnuje vzdělávání v oblastech, jako jsou například pevné látky, fyzika pevných látek, metody charakterizace materiálů, dílčí druhy materiálů nebo speciální metody zpracování materiálů. Vedle toho tě naučíme také práci s informačními zdroji, s informačními technologiemi (zejména práci s textovými a grafickými editory pro zpracování experimentálních výsledků), atd.

Čím budeš?
Jako úspěšný absolvent oboru Materiálové inženýrství se budeš, zásluhou širokého materiálového základu, moci uplatnit v chemických i nechemických závodech, v keramickém, sklářském, elektronickém a elektrotechnickém průmyslu, či ve výzkumných materiálových laboratořích. Příležitost se ti naskytne tedy všude, kde je zapotřebí kvalifikovaného pracovníka v oboru.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 3911T011