Nástěnná malba, sgrafito a mozaika

Fakulta
Fakulta restaurování
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
4 roky
P
Bc
4

Co tě naučíme?
Soustavné studium tě dovede ke zvládnutí všech fází restaurování, od správného provedení průzkumu, přes tvorbu dokumentace, zvolení vhodných restaurátorských či konzervátorských postupů, až po samotné restaurování. V rámci daného oboru se také dozvíš vše potřebné o historických i současných výtvarných technikách, materiálech apod.

Čím budeš?
Našim cílem je naučit tě odborným aktivitám v oblasti péče o nástěnnou malbu, sgrafito a povrchy historické architektury. Po absolvování studia budeš připraven na profesní dráhu samostatného restaurátora a konzervátora nástěnných maleb a sgrafita. Práci najdeš také ve veřejných institucích zaměřených na památkovou péči nebo ve firmách, které se obnově památek věnují.

Obrázek obor: 8206R049