Německý jazyk pro odbornou praxi

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Díky interdisciplinárnímu charakteru studijního oboru Německý jazyk pro odbornou praxi tě vybavíme potřebnými vědomostmi a dovednostmi z oblasti lingvistiky, kultury, reálií, literatury, odborného jazyka zaměřeného na turismus a marketing a teoretických poznatků z odborného překladu a ekonomicko-správních disciplín. Praktickou stránkou studia pak celkově umocníme tvou komunikativní kompetenci jak v německém, tak i českém jazyce.

Čím budeš?
Za náš hlavní cíl si klademe tvůj úspěch při dokončení studia a následné uplatnění na trhu práce. Po absolvování státní závěrečné zkoušky se budeš moci uchytit například ve firmách s německým kapitálem, orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích, obchodních firmách, cestovních kancelářích, překladatelských agenturách či v různých redakcích nebo nadacích. To znamená všude, kde je potřeba špičkových překladatelských a komunikativních dovedností a schopností v německém jazyce a dobré orientace v odborné i základní terminologii.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.