Německý jazyk pro odbornou praxi (maior) + Filosofie (sdružené studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studium má za úkol naučit tě nutným základům kritického myšlení, logiky a argumentace, dějin filozofie a etiky. Vybrat si budeš moci ze široké nabídky zajímavých volitelných předmětů včetně těch vedených v angličtině nebo francouzštině. Naučíme tě navíc výborně komunikovat v němčině i češtině. K těmto vědomostem získáš také praktické analytické dovednosti a zkušenosti získáš i z oblasti odborného překladu.
Studium zakončíš závěrečnou prací se zaměřením na Německý jazyk pro odbornou praxi.
Čím budeš?
Splněním studijního plánu a úspěšným absolvováním bakalářské zkoušky získáš kompetence k výkonu činností, které se běžně vyskytují v orgánech státní správy, samosprávy, v soukromých institucích zabývajících se výchovou, vzděláním vědou nebo politikou a také těch se zaměřením na překladatelskou činnost. Práci najdeš také ve školách, nakladatelstvích redakcích i státních a mezinárodních úřadech.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci německý jazyk pro odbornou praxi a filozofie.

Jedná se o kombinaci dvou studijních programů. Maior – hlavní program a minor – vedlejší program. Maior a minor studijní program se liší pouze zařazením bakalářské práce. Bakalářská práce je zařazena do programu maior, přičemž program nelze během studia změnit.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.