Ochrana hmotných památek + Historie (sdružené studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studium oboru tě naučí řízení a kontrolu činností na dílčích úsecích odborného pracoviště. Praktická výuka podložená teoretickými znalosti z odborných i všeobecných předmětů tě povede k samostatné práci. Budeš se tak moci podílet například na organizaci terénních výkopových aktivit či fotodokumentací a katalogizací sbíraného materiálu. Cílené prohlubování vědomostí v oboru Historie tvé kompetence ještě umocní.

Čím budeš?
Jako absolvent studia oboru Ochrany hmotných památek a Historie budeš připraven na úzkou spolupráci s muzejními a archeologickými pracovišti z nejbližšího okolí. Těmi jsou zejména Východočeské muzeum v Pardubicích a Muzeum východních Čech v Hradci Králové, což ovšem nevylučuje navázání kooperace s dalšími historicky zaměřenými institucemi, tedy s památkovými ústavy, občanskými sdruženími a ostatními muzei. Po úspěšném dokončení studia se uplatníš především v praktických činnostech, nikoli ve vědecko-výzkumné praxi.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci v Ochraně hmotných památek a v Historii.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.