Chemické a procesní inženýrství, specializace Ochrana životního prostředí

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Po splnění všech studijních povinností a úspěšném složením zkoušek budeš zcela chápat zákonitost tvorby a ochrany životního prostředí, analýzu složitých přírodních matric, moderní nízkoodpadové technologie a zásady krajinné a aplikované ekologie. Rozsah tvých znalostí bude pokrývat problematiku nakládání s odpady, odpadními vodami a plynnými emisemi nejrůznějšího charakteru. Rozpoznáš také možné dopady znečišťujících látek na zdravotní stav lidí i celého ekosystému.

Čím budeš?
Díky tomu, že získáš vzdělání jako plnohodnotný inženýr chemie se zaměřením na ochranu životního prostředí, budeš schopen zastávat odpovědné vedoucí pozice, které se tímto fenoménem zabývají. Uplatníš se tak nejen v průmyslových podnicích a výzkumných pracovištích, ale například i v orgánech státní správy a samosprávy. Nezapomeň zvážit možnost pokračování v doktorském studijním programu. Jen tak posuneš své vědomosti ještě o úroveň výš.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 1604T007