Organická chemie a technologie, specializace Organická chemie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Během studia Organické chemie si osvojíš teoretické znalosti v oblasti technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, které je navíc doplněno o adekvátní úroveň IT znalostí a jazykové přípravy. Díky odborným dovednostem pak budeš připraven například řídit a realizovat výroby technických specialit, ale také zastávat manažerské funkce v daných oborech.

Čím budeš?
Po dokončení studia se můžeš, jako vysokoškolsky vzdělaný pracovník, uplatnit především ve výzkumných pracovištích v oboru chemie a ostatních příbuzných oborech. Budeš připraven na odborné činnosti na úrovni středního managementu menších i velkých, chemických i nechemických podniků. Tyto společnosti nabízí skvělou příležitost pro tvé budoucí uplatnění - kvalifikovaní pracovníci s profesí chemik-syntetik jsou totiž velice žádaní!

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 1402T001