Organická chemie a technologie, specializace Technologie organických specialit

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Základy už máš, teď tě naučíme pokročilým znalostem v oblasti fyzikální chemie, organické chemie a technologie (např. chemie a technologie barviv, výroby léčiv zařízení a procesů v organické technologii). Znalosti budeš mít také z fotochemie a bezpečnostního inženýrství. Kromě pokročilých znalostí v oblasti chemie, získáš ekonomicko-manažerské dovednosti, nepřekvapí tě specializované softwary a domluvíš se cizími jazyky. Praxi získáš v nových moderních laboratořích Fakulty chemicko-technologické.

Čím budeš?
Provozní nebo organický technolog, výzkumný pracovník, manažer… to je jen začátek výčtu pozic, které můžeš po absolvování tohoto oboru obsadit ve státních i soukromých organizacích, v malých i velkých chemických podnicích. Uplatníš se i na místech kontrolního a poradenského charakteru u českých i zahraničních firem.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2801T007