Organická technologie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
PhD
Délka studia
4 roky
P K
PhD
4

Organická technologie představuje vědní obor, jenž v sobě zahrnuje disciplíny, jakými jsou moderní organická syntéza, katalýza, pokročilá chemická technika, soudobá ekonomika a moderní metody řízení v návaznosti se souvisejícími fyzikálními a biologickými obory. Náplň studia na tomto stupni představuje individuální výchovu k samostatné tvůrčí vědecké a vývojové činnosti v tomto oboru.

Absolvent tohoto oboru je vysoce kvalifikovaný odborník, který je schopen samostatně zabezpečit vývoj nových výrobků a zavedení jejich výroby do technologické praxe. Je schopen systematicky plánovat experimenty a kriticky vyhodnocovat získané poznatky, umí vyhodnotit ekonomiku navrhovaného procesu. Absolvent tohoto oboru nachází uplatnění zejména v aplikovaném výzkumu a ve firmách zaměřených na výrobu organických specialit (léčiva, barviva, povrchově aktivní sloučeniny atp.).

Obrázek obor: 2801V003