Organické povlaky a nátěrové hmoty

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Získáš znalosti v oblasti makromolekulární, fyzikální chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikace nátěrových hmot, polymerů a pigmentů. Vyznáš se v metodách zkoušení nátěrových hmot a technologiích povrchových úprav. Jsme moderní, a proto i ty budeš pracovat v laboratořích s nejnovějšími materiály, jako jsou organické a anorganické pigmenty, plniva nebo aditiva.

Čím budeš?
Absolventi najdou práci jako technologové, výzkumní pracovníci nebo manažeři či obchodníci jak v ČR, tak v zahraničí. Dveře se ti otevřou do laboratoří výzkumných pracovišť a chemických podniků, které se specializují na nátěrové hmoty. Díky nabytým vědomostem se uplatníš snadno i mimo chemický průmysl. Tvé znalosti a schopnosti jsou žádané všude, kde jsou řešeny povrchové úpravy výrobků.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2808T022