Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech

Fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Budeš umět poskytovat vysoce specializovanou péči nemocným s interními, neurologickými a onkologickými chorobami, nemocným v seniorském věku a nevyléčitelně nemocným. Zvládneš náročné postupy a techniky při ošetřování chronických ran. Získáš široký rozhled v oboru ošetřovatelství a dovednosti pracovat s vědeckými daty. Povedeme tě k zodpovědnosti, samostatnosti a kritickému myšlení.

Čím budeš?
Staneš se všeobecnou sestrou se specializovanou způsobilostí v interních oborech a specialistou pro hojení chronických ran. Budeš moci pracovat na základních, specializovaných i vysoce specializovaných pracovištích interních oborů, v komunitní a domácí péči i v oblasti managementu.