Papír, knižní vazba a dokumenty

Fakulta
Fakulta restaurování
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
4 roky
P
Bc
4

Co tě naučíme?
V rámci studia se budeš specializovat na restaurování knih, knižní vazby a dokumentů. Odborně se seznámíš s jednotlivými materiály (papír, dřevo, kov, useň, pergamen, textil apod.). V praktické výuce se budeš zabývat kresbou, grafickými technikami, kaligrafií, miniaturou a historickým vývojem knihy a knižní vazby, osvojíš si komplexní proces restaurování historického či uměleckého díla včetně restaurátorských a konzervátorských technik.

Čím budeš?
Absolvováním studia získáš rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Budeš mít potřebné vědomosti z oblasti přírodních a humanitních věd. Uplatnění můžeš najít jako samostatný restaurátor či odborník v restaurátorských odděleních muzeí, galerií, archivů či knihoven.

Obrázek obor: 8206R050