Polygrafie

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
V průběhu studia Polygrafie tě naučíme základy všech chemických disciplín, které ti umožní pochopit děje, které probíhají v tiskových procesech, používat široký rozsah tiskových technik, jako je ofset, sítotisk, hlubotisk, beztlaký tisk a digitální tisk. Získáš informace o výrobních technologiích tiskových barev, laků a potiskovaných materiálů. Před samotným tiskem je však důležitá znalost informatiky, především schopnost pracovat s moderními programy pro zpracování obrazu a textu pro tisk, s čímž tě také důkladně seznámíme.
Čím budeš?
Jako absolvent budeš mít v hrsti teoretické znalosti polygrafických technik a technologií a polygrafického inženýrství. Budeš mít ale hlavně spoustu praktických zkušeností z laboratoří. Díky tomu najdeš snadno odborné uplatnění v tiskárnách, reklamních agenturách, vydavatelstvích a nakladatelstvích. Vhodnými profesemi, kterých se budeš moci ujmout, jsou tedy například: technolog výroby, vedoucí pracovník v DTP studiích, vedoucí technický redaktor či samostatný podnikatel v oboru.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 3441R001