Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Fakulta
Fakulta chemicko-technologická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Studijní obor vyučujeme především s důrazem na nauku o materiálech. K tomu se úzce váže prohlubování znalostí základů anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a podrobnější studium chemie a fyziky keramických, polymerních, kovových a skelných materiálů. Mimo uvedené disciplíny se také naučíš adekvátně využívat výpočetní techniku, ekonomiku a management s ohledem na potřeby průmyslu.

Čím budeš?
Úspěšným absolvováním studia oboru Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů nalezneš uplatnění jako kvalifikovaný technický pracovník při řízení a kontrole výroby stavebních materiálů. Na českém i zahraničním trhu je celá řada společností, které se v této oblasti běžně vyskytují. Patří mezi ně firmy zabývající se například výrobou stavebních materiálů, zpracováním skla, polymerních a kompozitních materiálů či výrobou nátěrových hmot a povrchovou úpravou. Díky schopnostem nabytým při studiu se tak protlačíš mezi ty největší profíky.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Obrázek obor: 2808R025