Radiologická asistence

Fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Naučíme tě provádět radiologické zobrazovací a ozařovací výkony, pracovat s nejmodernější zdravotnickou technikou, pečovat o člověka v průběhu výkonu. Budeš rozumět oborům radiologie, radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, ošetřovatelství. Ukážeme ti, jak provádět výzkum a využívat jeho výsledky ve svém oboru. Povedeme tě ke kritickému myšlení a všeobecnému rozhledu vysokoškolsky vzdělaného člověka.

Čím budeš?
Získáš kvalifikaci radiologický asistent a kompetence provádět léčebné a zobrazovací výkony, které využívající principy fyzikálního záření nebo jiné fyzikální principy. Budeš moci poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči s výkony spojenou. Staneš se zdravotnickým odborníkem, který může najít uplatnění v zařízeních, kde se využívá ionizující záření, ultrazvuk nebo nukleární magnetická rezonance.