Religionistika (maior) + Anglický jazyk (sdružené studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Při studiu tě naučíme správně komunikovat v anglickém i českém jazyce. S vědomostmi z oblasti lingvistiky, literatury a kultury, s překladatelskými dovednostmi a zároveň i s poznatky ze sféry ekonomicko-správních předmětů si hravě poradíš s překlady textů. Obor Religionistika ti navíc poskytne široké znalosti náboženské a multikulturní problematiky. Dozvíš se nejnovější poznatky o české náboženské sféře a jejích regionálních odlišnostech v evropském kontextu. Zabývat se budeš i riziky současného náboženského fundamentalismu a sektářství.
Studium zakončíš závěrečnou prací se zaměřením na religoinistiku.

Na čem nám záleží?
Jde nám především o to, aby se absolventi, kromě výborné angličtiny, orientovali také v terminologii odborných předmětů. Tím pádem se budeš moci uplatnit v překladatelství, ve státní správě, v zahraničních firmách, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, redakcích apod. V kombinaci s religionistikou získáš přehled o náboženství ve světě a můžeš se věnovat publicistické nebo osvětové činnosti, odbornému poradenství a mnoha dalším činnostem.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci: religionistika a anglický jazyk.

Jedná se o kombinaci dvou studijních programů. Maior – hlavní program a minor – vedlejší program. Maior a minor studijní program se liší pouze zařazením bakalářské práce. Bakalářská práce je zařazena do programu maior, přičemž program nelze během studia změnit.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.