Resocializační pedagogika

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Vybavíme tě speciálními dovednostmi a znalostmi pro práci pedagoga v resocializačních a reedukačních zařízeních. Budeš vědět jak vzdělávat osoby, které bojují se závislostí, páchají trestné činy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Naučíme tě se flexibilně se přizpůsobit měnícím se požadavkům na pedagogické pracovníky.

Čím budeš?
Odborníka, jako jsi ty, potřebují ve vězeňských zařízeních, detenčních ústavech, zařízeních postpenitenciární péče nebo v nízkoprahových zařízeních. Pracovat zde budeš moci jako pedagog nebo jako manažer.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.