Automatizace (Řízení procesů)

Fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Během studia získáš teoretický základ z matematiky a statistiky, odborný základ z identifikace a modelování dynamických systémů, teorie automatického řízení, mechatroniky i specializované předměty, jako jsou průmyslové roboty, průmyslové řídicí systémy, projektování řídicích systémů a další. Díky povinně volitelným a volitelným předmětům získáš informace z oblastí umělé inteligence, zpracování signálů, spolehlivosti a bezpečnosti, optimalizace a optimálního řízení apod.

Čím budeš?
Získaný přehled a znalost základních principů i schopnost dobré orientace v moderních informačních a automatizačních
systémech a jejich využití ti umožní zvládat rychlý pokrok této techniky i v budoucnosti. Absolvování tohoto programu ti pomůže nalézt uplatnění zejména ve výrobě v odděleních měření a regulace, ve výzkumných, vývojových a projektových organizacích aj.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.