Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie (sdružené studium)

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Co tě naučíme?
Dle vybraného jazykového modulu se naučíš vše o reáliích, dějinách a kultuře příslušné evropské země (Polsko, Slovinsko, Bulharsko nebo Chorvatsko). Vzděláním v oblasti slavistických studií se vybavíš skvělou znalostí vybraného slovanského jazyka. Během studia se můžeš navíc učit jazyk přímo od rodilých mluvčích, protože jsou pro tebe připraveny semestrální studijní výjezdy do zahraničí.

Čím budeš?
Připravíme tě především na uplatnění v praxi ve sférách turistických a obchodních: turistický ruch, management v rámci firem podnikajících v dané jazykové oblasti, instituce EU apod. Součástí studia je alespoň jeden semestrální pobyt na příslušné zahraniční univerzitě, odpovídající zvolenému jazyku. Díky kombinaci výborných znalostí slovanského jazyka, některého z dalších světových jazyků a historie získáš velmi dobré uplatnění jak v domácích institucích, tak i těch v EU.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci:Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.