Sociální a kulturní antropologie

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Podstatnými tématy, kterými se během studia budeš zabývat, jsou například: konceptuální a kritické myšlení, etnicita a nacionalismus, globalizace, migrace či komunikace. V rámci oboru existují dvě specializace – sociální a aplikovaná antropologie. Studium se rovněž zaměřuje na romský jazyk a kulturu. Díky odborným přednáškám budeš schopen kriticky analyzovat současnou situaci, navrhovat způsoby řešení problémů, realizovat komplexní projekty a aplikovat teoretické poznatky týkající se aktuálních problémů etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě.

Čím budeš?
Studiem oboru Sociální antropologie se nebudeš pouze zabývat teorií, ale s přehledem zvládneš také praxi. Budeš umět tvořit projekty, krizové plány obcí a regionů a podílet se na práci v neziskovém sektoru. Můžeš pracovat na pozici specialisty obecního či krajského úřadu, nevládních, hospodářských či vzdělávacích organizací, případně v médiích a sociálních službách.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.