Specializace v porodní asistenci – Perioperační péče

Fakulta
Fakulta zdravotnických studií
Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
K
NMgr
2

Co tě naučíme?
Naučíme tě instrumentovat v průběhu operací, pečovat po ženu od přijetí až po propuštění. Získáš znalosti a dovednosti z oblasti specializované péče v gynekologii, porodnictví, intenzivní péči a anesteziologii a resuscitaci. Získáš široký rozhled v oboru porodní asistence a dovednosti pracovat s vědeckými daty. Povedeme tě k zodpovědnosti, samostatnosti a kritickému myšlení.

Čím budeš?
Staneš se porodní asistentkou se specializací na perioperační péči. Můžeš pracovat na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče, pracovištích centrální sterilizace a v oblasti managementu v porodní asistenci.