Technika, technologie a řízení letecké dopravy

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P
Bc
3

Cílem studia je tě připravit na výkon regulovaných povolání v leteckých společnostech. Absolventi budou moci na bázi dobrovolnosti získávat profesní licence, které jsou pro daný výkon povolání nezbytné. Jelikož většina profesí v letectví je regulovanými profesemi, bude systém studia současně naplňovat požadavky a standardy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), které jsou obsaženy v samostatných dokumentech Dopravní fakulty Jana Pernera a jejichž plnění je potvrzeno vydanými Osvědčeními k výcviku a zkouškám techniků údržby letadel (MTO) a k výcviku pilotů letounů a vrtulníků (ATO). Cílem studia je poskytnout nezbytnou teoretickou a praktickou přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon regulovaných profesí v leteckých společnostech s možností působení na odborných pozicích a na pozicích středního managementu. Studium je zaměřeno na teoretické předměty, odborné předměty a na praktické dovednosti. Všichni absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné angličtiny.


Teoretický základ studia


Znalosti v teoretických disciplínách letadlové techniky, jakými jsou např. aerodynamika, mechanika letu, teorie motorů, letecké materiály, technologie výroby letadel, provoz letadlové techniky, navigace a systémy řízení letu, letecká avionika a přístrojové systémy letadel, údržba letadlové techniky a další, které spolu s jazykovou přípravou poskytnou studentům široký přehled ve studovaném oboru letectví a dobrou přípravu pro nástup do praxe.


Praktická aplikace získaných znalostí


Součástí studijních plánů je absolvování povinné odborné praxe. Cílem odborné praxe je praktické ověření a aplikace znalostí a dovedností, které jsi jako student nabyl ve výuce. Praxe má za úkol tě připravit na výkon povolání po absolvování studia a umožnit ti snadnější přechod do praxe a zároveň získání požadované praxe již během studia. Dále můžeš získat informace, které lze využít pro zpracování bakalářské práce, případně nalézt svého budoucího zaměstnavatele.


Vazba na praxi při studiu


Povinná odborná praxe ve vybraných společnostech (v délce 12 týdnů po 40 hodinách), řešení konkrétních projektů z praxe v rámci výuky, účast odborníků z praxe na výuce odborných předmětů a workshopech, možnost další praktické výuky a stáží ve společnostech (nad rámec povinné praxe), zadávání bakalářských prací přímo společnostmi, respektive institucemi státní správy.


Uplatnění  • Pilot letounů a vrtulníků,

  • technik údržby letadel,

  • dispečer letecké dopravy,

  • odborné, resp. střední manažerské pozice v oblasti letecké dopravy, v institucích státní správy, v ozbrojených složkách ČR využívajících letadlovou techniku, v institucích zabývajících se odborným zjišťováním příčin leteckých nehod, nebo v organizacích zajišťujících vývoj, výrobu nebo provoz letecké techniky pro potřeby sportovního a rekreačního létání.


Co tě čeká za předměty během studia? Podívej se do studijních plánů.