Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Fakulta
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Studiem tohoto oboru získáš teoretické a praktické znalosti z řízení a organizace osobní a nákladní dopravy v rámci České republiky i v zahraničí. Také získáš znalost z oblasti logistiky, jako je zbožíznalství, balení, skladování, manipulace se zbožím. Naučíš se nezbytné základy práva, marketingu a ekonomie. Seznámíš se s nejnovějšími informačními a komunikačními prostředky, nebudou ti cizí jednotlivé tipy dopravních prostředků. Tyto vědomosti budeš moci dále uplatnit v praktické části výuky, kterou ti naše fakulta poskytne v podobě odborných exkurzí, praxí a stáží v jedné z mnoha partnerských firem. Výuka navíc probíhá ve specializovaných učebnách a ve vlastním plně vybaveném dopravním sále. Jako student se budeš moci podílet na realizaci výzkumných projektů.

Čím budeš?
Po absolvování studia a se ti naskytnou možnosti uplatnění v dopravních a spedičních firmách, v logistických organizacích a ve státní správě. Pracovat můžeš také jako koordinátor osobní nebo nákladní dopravy. Pokud se rozhodneš pokračovat ve studiu, nabízíme ti širokou nabídku navazujících magisterských oborů. Neváhej a začni studovat obor, který má budoucnost.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.