Učitelství anglického jazyka

Fakulta
Fakulta filozofická
Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterský
Délka studia
2 roky
P
NMgr
2

Co tě naučíme?
Připravíme tě kompletně na profesní dráhu učitele anglického jazyka. Naučíme tě skvěle komunikovat, přizpůsobovat výuku, identifikovat potřeby studentů vycházející z měnícího se kulturního a socio-ekonomického kontextu, reflektovat je a pružně na ně reagovat konkrétními vzdělávacími postupy a strategiemi. Naučíme tě, jak používat a přizpůsobovat učební materiály, rozvíjet kritické myšlení žáků, respektovat jejich individuální potřeby a motivovat je. Budeš se orientovat nejen v jazyce, ale i v kultuře a literatuře anglicky mluvících zemí.

Čím budeš?
Angličtinu budeš ovládat na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Budeš kvalifikován pro práci učitele na základní škole nebo v nižších třídách víceletého gymnázia, v jazykových školách a dalších vzdělávacích institucích veřejného i soukromého sektoru.

Co budeš studovat?
Konkrétní studijní plán na příští akademický rok bude ještě upřesněn, ale už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.

Chceš vědět víc?
Podívej se na podrobné informace o oboru a přijímačkách na stránkách fakulty.