Veřejná ekonomika a správa

Fakulta
Fakulta ekonomicko-správní
Forma studia
Prezenční, kombinovaná
Typ studia
Bakalářský
Délka studia
3 roky
P K
Bc
3

Co tě naučíme?
Orientovat se v problematice veřejných financí, ekonomiky a správy organizací veřejného sektoru. Porozumíš místním a regionálním financím a blíže pochopíš jednotlivé činnosti organizací zřizovaných obcemi, kraji či neziskovými organizacemi. Dokážeš nastavit takové podmínky, ve kterých budou úřady i firmy fungovat efektivně. Budeš mít také možnost vyzkoušet si svoje schopnosti a ověřit teoretické znalosti během studia v praxi ve vybraných institucích veřejné správy či v neziskovém sektoru (fakulta spolupracuje s Magistrátem města Pardubice, Krajským úřadem Pardubického kraje, Ministerstvem financí, Czechinvestem atd.).

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš schopen vykonávat činnosti zejména v ekonomických subjektech veřejného sektoru. Najdeš uplatnění v institucích státní správy a samosprávy (agendy správních úřadů s celostátní či územní působností), v regionálních centrech a rozvojových agenturách, neziskových organizacích. Záleží pouze na tobě, jakou se dáš cestou. My ti však garantujeme, že se ti dostane velmi vysoké úrovně vzdělání.

Co budeš studovat?
Získáš znalosti z oblasti ekonomiky, veřejné správy, marketingu, účetnictví, správního práva a využívání moderních informačních technologií. Nezapomínáme ani na výuku jazyků. Už nyní se můžeš podívat do studijních plánů, jaké předměty studují současní prváci.