Informace k přijímačkám na DFJP

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášku ke studiu lze podat:

Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2019 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem, on-line platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu 500,- Kč je třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
5920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Bakalářské studium - 2. kolo
Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 31. 8. 2019
Dodej vysvědčení (maturitní a poslední ročník SŠ) do 15. 9. 2019

Magisterské studium:
Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 15. 8. 2019

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Bakalářské studium:
Přijímací zkouška není.
O přijetí rozhodne děkan na základě výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy. Bonifikace se uděluje za společnou státní maturitní zkoušku z matematiky nebo matematiky+ a dále za absolvování testu NSZ „Matematika“ nebo „Obecné studijní předpoklady“. Více najdeš ve směrnici.

Magisterské studium:
Přijímací zkouška není.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení bakalářské práce, výsledku státní závěrečné zkoušky a podle průměru v bakalářském studiu. Bodové hodnocení je popsáno v příslušné směrnici.

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Den otevřených dveří:
1. termín 29. ledna 2020
2. termín 7. března 2020
Pardubice – Studentská 95 od 9.00 hodin

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležitá data:
Den otevřených dveří:
1. termín: 29. 1. 2020
2. termín: 7. 3. 2020

Bakalářské studium
Uzávěrka přihlášek: 31. 8. 2019

Navazující magisterské studium:
Uzávěrka přihlášek: 15. 8. 2019

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Vzhledem k pozitivním zkušenostem již poněkolikáté pro nové studenty připravujeme kurz matematiky a fyziky. Chceme ti tak dát prostřednictvím speciálního kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná. Kurz probíhá zhruba týden před začátkem zimního semestru.
Kurz se uskuteční od 9. 9. do 13. 9. 2019, na webových stránkách fakulty najdeš další informace spolu s formulářem k přihlášení na kurz.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Rozhodnutí o přijetí do bakalářského studia zveřejníme na webových stránkách do konce měsíce června 2019 (písemně/elektronicky bude doručeno do konce července 2019).
Pokud se hlásíš na navazující magisterské studium, dozvíš se výsledek do konce srpna 2019

 

Zápisy

Už jen zápis

Zápisy:
A už jen poslední krok k tomu, aby ses stal skutečným studentem DFJP - musíš se dostavit na zápis do prvního ročníku.

do 1. ročníku bakalářského studia (1. kolo přijímacího řízení) budou pro všechny obory prezenční formy studia 28. 8. 2019 od 9:00 a pro všechny obory kombinované formy 30. 8. 2019 od 9:00
zápisy do 1. ročníku bakalářského studia (2. kolo přijímacího řízení) budou pro všechny obory prezenční formy studia 18. 9. 2019 od 9:00 a pro všechny obory kombinované formy 19. 9. 2019 od 9:00

Přesný harmonogram zápisů naleznete na webu fakulty.