Informace k přijímačkám na DFJP

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Podat přihláškudo bakalářského studia můžeš od 1. ledna 2021 do 31. května 2021 a do navazujícího magisterského studia od 1. ledna do 30. června 2021 na adrese http://eprihlaska.upce.cz Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem, on-line platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Můžeš si podat přihlášky i do více specializací s tím, že administrativní poplatek ve výši 500,- Kč se hradí za každou podanou přihlášku.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu 500,- Kč je třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
5920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Zaregistrování přihlášky ke studiu je jen prvním krokem k tvému možnému přijetí, musíš však splnit i další požadované úkony.
Pokud se hlásíš do bakalářského studia, zašli:

 • Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme do 30. 6. 2021

Pokud se hlásíš do navazujícího magisterského studia, zašli:

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Bakalářské studium:
Přijímací zkouška není. Výjimkou je studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy, kde uchazeči budou procházet přijímacím pohovorem.
O přijetí rozhodne děkan na základě výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy. Bonifikace se uděluje za společnou státní maturitní zkoušku z matematiky nebo matematiky+ a dále za absolvování testu NSZ „Matematika“ nebo „Obecné studijní předpoklady“.

Magisterské studium:
Přijímací zkouška není.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení bakalářské práce, výsledku státní závěrečné zkoušky a podle průměru v bakalářském studiu.

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Den otevřených dveří:
1. termín 27. ledna 2021
2. termín 6. března 2021
Pardubice – Studentská 95 od 9.00 hodin
 • informační stánky jednotlivých studijních oborů
 • popovídáš si s učiteli i studenty
 • prezentace fakulty a studijních oborů
 • exkurze do laboratoří a poslucháren
 • Výukové a výzkumné centrum v dopravě
 • dopravní sál

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

 • Důležitá data:
  Den otevřených dveří:
  1. termín: 27. ledna 2021
  2. termín: 6. března 2021
 • Bakalářské studium
  Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 31. května 2021
  Dodej vysvědčení (maturitní a poslední ročník SŠ) do 30. června. 2021
 • Navazující magisterské studium:
  Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 30. srpna 2021
  Dodej ověřenou kopii bakalářského diplomu a dodatku k diplomu do 30. 6.2021

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Vzhledem k pozitivním zkušenostem již poněkolikáté pro nové studenty připravujeme kurz matematiky a fyziky. Chceme ti tak dát prostřednictvím speciálního kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná. Kurz proběhne v září 2021

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Bakalářské studium

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde začátkem července 2021

Navazující studium

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde začátkem července 2021.

 

Zápisy

Už jen zápis

Zápisy:
A už jen poslední krok k tomu, aby ses stal skutečným studentem DFJP - musíš se dostavit na zápis do prvního ročníku. Termín zápisu se dozvíš včas.