Informace k přijímačkám na DFJP

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Podat přihlášku do bakalářského studia (2. kolo) můžeš od 20. července do 25. srpna 2020 a do navazujícího magisterského studia od 1. května do 25. srpna 2020 na adrese http://eprihlaska.upce.cz Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem, on-line platební kartou nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat. Přihláška se netiskne a na fakultu nezasílá. Můžeš si podat přihlášky i do více oborů s tím, že administrativní poplatek ve výši 500,- Kč se hradí za každou podanou přihlášku.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu 500,- Kč je třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
5920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Zaregistrování přihlášky ke studiu je jen prvním krokem k tvému možnému přijetí, musíš však splnit i další požadované úkony.
Pokud se hlásíš do bakalářského studia, zašli:
  • Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme do 25. 8. 2020 u studijního programu Dopravní technologie a spoje a do 15. 9. 2020 u studijních programů Technologie a management v dopravě, Dopravní stavitelství a Technika, technologie a řízení letecké dopravy.
  • Nemůžeš požadované dokumenty v daném termínu dodat?

Pokud se hlásíš do navazujícího magisterského studia, zašli:

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Bakalářské studium:
Přijímací zkouška není.
O přijetí rozhodne děkan na základě výsledků u maturity a výsledků z posledního ročníku střední školy. Bonifikace se uděluje za společnou státní maturitní zkoušku z matematiky nebo matematiky+ a dále za absolvování testu NSZ „Matematika“ nebo „Obecné studijní předpoklady“. Více najdeš ve směrnici.

Magisterské studium:
Přijímací zkouška není.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle hodnocení bakalářské práce, výsledku státní závěrečné zkoušky a podle průměru v bakalářském studiu. Bodové hodnocení je popsáno v příslušné směrnici.

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Den otevřených dveří:
1. termín 29. ledna 2020
2. termín 7. března 2020
Pardubice – Studentská 95 od 9.00 hodin
  • informační stánky jednotlivých studijních oborů
  • popovídáš si s učiteli i studenty
  • prezentace fakulty a studijních oborů
  • exkurze do laboratoří a poslucháren
  • Výukové a výzkumné centrum v dopravě
  • dopravní sál

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležitá data:
Den otevřených dveří:
1. termín: 29. 1. 2020
2. termín: 7. 3. 2020

Bakalářské studium
Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 25. srpna 2020
Dodej vysvědčení (maturitní a poslední ročník SŠ) do 25. srpna 2020 (studijní program Dopravní technologie) případně do 15. 9. 2020 (ostatní studijní programy) (Nemůžeš požadované dokumenty v daném termínu dodat?)

Navazující magisterské studium:
Podávání přihlášek + zaplacení poplatku do 25. srpna 2020
Dodej ověřenou kopii bakalářského diplomu a dodatku k diplomu do 25. srpna 2020 (Nemůžeš požadované dokumenty v daném termínu dodat?)

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Vzhledem k pozitivním zkušenostem již poněkolikáté pro nové studenty připravujeme kurz matematiky a fyziky. Chceme ti tak dát prostřednictvím speciálního kurzu vedeného našimi pedagogy možnost projít látku prvního semestru s důrazem na ty části, jejichž znalost je pro další studium matematiky a fyziky na naší fakultě nevyhnutelná. Kurz proběhne od 7. - 11. 9. 2020. Více informací o kurzu najdeš na webu fakulty.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Bakalářské studium
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde a to nejpozději do 31. 8. 2020 ve studijním programu Dopravní technologie a spoje a do 18. 9. 2020 v ostatních studijních programech.

Navazující studium

  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde a to nejpozději do 31. 8. 2020.

 

Zápisy

Už jen zápis

Zápisy:
A už jen poslední krok k tomu, aby ses stal skutečným studentem DFJP - musíš se dostavit na zápis do prvního ročníku. Termín zápisu se dozvíš včas.