Informace k přijímačkám na FCHT

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Podat přihlášku můžeš dvěma způsoby:

1. elektronickou formou
Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2020 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky.
Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A). Podrobnosti k platbě najdeš v posledním kroku e-přihlášky.
U obou typů přihlášek je platbu ve výši 500,- Kč třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
3920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

K přihlášce do bakalářského studia nezapomeň poslat:
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu (na jakémkoliv formuláři od lékaře nebo přihlášku vytiskni a na straně 3 najdeš příslušnou kolonku)
 • výpis známek potvrzený střední školou (katalogový list nebo úředně ověřené kopie vysvědčení)
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení - po vykonání maturitní zkoušky nejpozději do 12. 6. 2020


 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Termín přijímaček:
 • pro bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
 • pro navazující magisterské studium: 2. - 3. 9. 2020

Organizace zkoušek

 • pro bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek
 • Navazující magisterské studium: ústní pohovor v závislosti na výběru studijního programu

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Dny otevřených dveří: 29. 1. 2020 a 19. 2. 2020
Místo konání: Budova Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Studentská 573, Pardubice – univerzitní kampus
Program: představení fakulty a všeobecné informace o studiu, prohlídka vybraných kateder/ústavů fakulty, pro zájemce budou k dispozici informační letáky, přihlášky ke studiu pouze na vyžádání.

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Dny otevřených dveří: 29. 1. 2020 a 19. 2. 2020
Uzávěrka přihlášek:
 • pro bakalářské programy: 30. 6. 2020
 • pro navazující magisterské programy: 31. 7. 2020
 • pro doktorské programy: 30. 6. 2020

Přijímací zkoušky:

 • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek
 • do navazujících magisterských programů: 2. - 3. 9. 2020
 • do doktorských programů: 14. 9. 2020

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na studium

Pokud si myslíš, že tvé znalosti z chemie nestačí, pořádáme pro studenty 1. ročníku bakalářského studia povinný přípravný kurz, který ti usnadní následné studium. Začínáme již v půlce září. Vše se včas dozvíš.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Rozhodnutí o přijetí obdržíš do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení, a to doporučeným dopisem. Máš právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o tvém přijetí ke studiu.

Odvolací řízení:
Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se můžeš odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení.

 

Více informací

?

Chceš vědět více?

Pokud chceš třeba vědět, jaké předměty rozšíří tvoje znalosti a dovednosti, a ve kterém semestru tě čekají nebo jestli budeš moci ve svém oboru pokračovat i na doktorském studiu, klikni na naše webovky.