Informace k přijímačkám na FEI

 

Podej přihlášku

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Podat přihlášku můžeš dvěma způsoby:

1. elektronickou formou
Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2020 na adrese http://eprihlaska.upce.cz.
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A). Podrobnosti k platbě najdeš v posledním kroku e-přihlášky.
U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100
Variabilní symbol: 6920,
konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

K přihlášce nezapomeň doložit:

 • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení předlož do 30. 6. 2020.
 • Ověřenou kopii diplomu o absolvování bakalářského studia předlož ve stanoveném termínu, pokud se hlásíš na navazující magisterské studium.
 • Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme.

 

Přijed' na přijímačky

4

A teď už přijímačky. Podívej se, co tě čeká

Kritéria a podmínky přijetí do bakalářských oborů:

Ke studiu bakalářských studijních programů může být přijat uchazeč, který úspěšně složenou maturitní zkouškou ukončil úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání a do termínu přijímacího řízení předložil fakultě ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Bude-li celkový počet uchazečů větší, než je maximální počet uchazečů, přijímaných pro daný obor, bude o přijetí rozhodnuto na základě pořadí stanoveného dle bodového zisku.

 

 

Den otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Přijď se k nám podívat, potkat studenty, učitele, prohlédnout si učebny a nasát atmosféru kampusu!


7. 2. 2020

Místo konání: Posluchárna H1, nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice, od 10 hodin
Program: Informační vstup děkana fakulty, pro zájemce budou k dispozici přihlášky ke studiu a informační materiály

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Den otevřených dveří: 7. 2. 2020
Uzávěrka přihlášek:
 • pro bakalářské programy 31. 5. 2020
 • pro navazující magisterské programy 30. 6. 2020

Přijímačky:

 • do bakalářských programů je termín pro ověření splnění podmínek pro přijetí 30. 6. 2020
 • do navazujících magisterských programů 10. 8. 2020

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímaček:
Písemné rozhodnutí děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky o výsledcích přijímacího
řízení obdržíš doporučeně poštou do 30 dnů od konání přijímaček.

Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

 

Přípravné kurzy

Připravíme tě na přijímačky

Přípravný kurz z matematiky
Studium studijních programů akreditovaných na Fakultě elektrotechniky a informatiky zahrnuje absolvování dvou nebo tří semestrů vysokoškolské matematiky.

Předpokladem úspěšného ukončení těchto předmětů je dobrá znalost středoškolské matematiky. Fakulta elektrotechniky a informatiky pro studenty pořádá přípravný kurz.
Témata kurzu:

 • úpravy aritmetických výrazů, goniometrické, logaritmické a exponenciální funkce
 • rovnice a nerovnice
 • analytická geometrie

Termín kurzu

 • září před zahájením semestru (bude upřesněno)

Cena kurzu

 • zdarma

 

Služba navigátor

Máš otázky, chceš provést fakultou? Studenti ti pomohou.

Našim novým studentům nabízíme usnadnění vstupu do vysokoškolského života.
 • Dobrovolníci z řad starších studentů našim novým kolegům ochotně pomohou nejen s orientací v univerzitním kampusu, ale i s dalšími organizačními a běžnými studijními záležitostmi.
 • Nováčci se na NAVIGÁTORY mohou obracet s dotazy kdykoliv prostřednictvím studentského e-mailu nebo osobně a obdržet snadno a ihned mnoho cenných neformálních informací o studiu, sportu, kultuře, možnostech ubytování a zvyklostech na fakultě.
 • Dále je možné se na NAVIGÁTORY obracet s žádostmi o možnost prohlédnout si kampus univerzity a prostory FEI.
 • NAVIGÁTOŘI se studentům prvních ročníků představí v průběhu zápisů a v prvních dvou týdnech po zahájení výuky.
 • Této pomoci mohou využít i zájemci o studium na naší fakultě.