Informace k přijímačkám na FES

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Podat přihlášku můžeš:

elektronickou formou od 1. 1. 2020 na adrese http://eprihlaska.upce.cz.
Poplatek ve výši 500,-Kč se hradí platební kartou, bankovním převodem nebo hotově v pokladně Univerzity. Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Platbu ve výši 500,- Kč je možné uhradit:
On-line platební kartou (možnost volby platby při posledním kroku e-přihlášky).
Převodem na účet Univerzity Pardubice
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
4920

konstantní symbol:
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Zaregistrování přihlášky ke studiu je jen prvním krokem k tvému možnému přijetí, musíš však splnit i další požadované úkony.

Vážení uchazeči o studium na FES, blíží se konečný termín pro podání přihlášky ke studiu na FES, který je 31.3. 2020. Jednou z podmínek přijímacího řízení je zaslání ověřené kopie vysvědčení z předposledního ročníku střední školy. Pro některé z vás může být ověření a zaslání vysvědčení v těchto nelehkých dnech problém. Proto posouváme termín pro zaslání ověřené kopie do 30. 4. 2020. Samozřejmě budeme rádi, pokud ověřenou kopii pošlete dříve. Oceníme, pokud nyní zašlete vysvědčení alespoň elektronicky (nemusí být ani ověřené) na e-mail vysvedceni.fes@upce.cz (nejlépe do 31. 3. 2020).

Pokud se hlásíš do bakalářského studia, zašli:

  • úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku střední školy do 30. 4. 2020
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 15. 6. 2020
  • doklady pro bonifikaci v přijímacím řízení do 15. 4. 2020 (pokud o ni máš zájem) tzn.: „Potvrzení o úspěšné účasti v krajském kole Matematické olympiády nebo vysvědčení o státní jazykové zkoušce. Výsledek testu OSP nám zasílat nemusíš, společnost Scio nám ho zašle sama. Výpis výsledku didaktického testu zkoušky matematika + stačí zaslat do 15.6. 2020“

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosáhnout úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Splnění uvedené podmínky prokážeš ověřenou kopií vysvědčení z předposledního ročníku střední školy a ověřenou kopií maturitního vysvědčení, které zašli do 15. 6. 2020 na studijní oddělení fakulty. Další podmínkou přijetí ke studiu je, aby tvůj studijní průměr ze všech předmětů závěrečného vysvědčení předposledního ročníku střední školy nebyl vyšší než 3,50 (do průměru se nezapočítávají nepovinné předměty a známka z chování).

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně


Dny otevřených dveří:
1. termín: čtvrtek 30. 1. 2020

2. termín: sobota 22. 2. 2020
leták dne otevřených dveří   
Místo a adresa konání: posluchárna E1, budova EB; Studentská 95, Pardubice (plánek v pdf  )

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Dny otevřených dveří
1. termín: čtvrtek 30. 1. 2020
2. termín: sobota 22. 2. 2020

Bakalářské studium
uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2020

 

Přípravné kurzy

Připrav se na studium a přijímačky

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium
Všechny obory na FES zahrnují absolvování alespoň dvou semestrů vysokoškolské matematiky. Předpokladem úspěšného ukončení těchto předmětů je dobrá znalost středoškolské matematiky. Pokud jsi na střední škole absolvoval matematiku v omezeném rozsahu nebo máš od absolvování střední školy delší odstup, můžeš využít přípravné kurzy, které by ti měly usnadnit studium matematiky na FES. Tyto kurzy lze použít i jako přípravu k přijímacímu řízení na jiných vysokých školách a k maturitě z matematiky.

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Písemné rozhodnutí děkanky fakulty o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeč do vlastních rukou.
Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

Přijatí uchazeči budou pozvání k zápisu.
Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.