Informace k přijímačkám na FZS

 

Přihlas se

1

Podle oboru, který sis vybral/a se přihlas na Univerzitu Pardubice

Přihlášky ke studiu lze podat:

elektronickou formou
Podat přihlášku můžeš od 1. 1. 2021 na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.

Přihláška s formálními nedostatky bude vrácena.

 

Uhrad' poplatek

2

Za každou přihlášku je potřeba poslat poplatek na účet Univerzity Pardubice

Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí on-line platební kartou, bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou (výhradně složenkou typu A). Podrobnosti k platbě najdeš v posledním kroku e-přihlášky.
Platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice:
Komerční banka č. ú. 37030561/0100

Variabilní symbol:
7920

konstantní symbol:
• 379 pro složenku
• 308 pro bezhotovostní převod

 

Dolož dokumenty

3

K přihlášce je potřeba doložit některé dokumenty

Kompletní elektronická přihláška musí obsahovat:
bakalářský studijní program v prezenční formě studia:
  1. nahrané lékařské potvrzení vydané praktickým lékařem o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka (na jakémkoliv formuláři od lékaře nebo přihlášku vytiskni a na straně 3 najdeš příslušnou kolonku, pozor uchazeči oboru radiologický asistent dodávají potvrzení na speciálním formuláři viz. směrnice č. 07/2019 Pravidla pro přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Radiologický asistent.
  2. naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku (v případě platby kartou, tento doklad není nutný)

 

Přijd' na přijímačky

4

A teď už přijímačky, podívej se, co tě čeká

Termín přijímaček:
  • pro bakalářské studium 26. 5. 2021
  • pro navazující magisterské studium 19. 5. 2021
  • Podávání přihlášek od 1. ledna 2021Kritéria a podmínky přijetí:
Bakalářské studium - prezenční forma
Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou / absolutoriem.
Součástí přihlášky je lékařské potvrzení.

 

 

Dny otevřených dveří

Tady se dozvíš vše osobně

Srdečně vás zveme na dny otevřených dveří Fakulty zdravotnických studií,
5. 12. 2020 (sobota) spouštíme web Dny otevřených dveří na FZS. Sledujte fzs.upce.cz.

Plánovaný termín Dne otevřených dveří 14. 1. 2021 (čtvrtek) od 15.30 hodin do 18.30 hodin na Fakultě zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice, bude realizován na základě vládních opatření proti šíření Covid-19.

 

Důležité termíny

Co si napsat do kalendáře

Důležité termíny:
Dny otevřených dveří: 5. 12. 2020 (sobota) a 14. 1. 2021 (čtvrtek)
Uzávěrka přihlášek:
  • pro bakalářské programy: 31. 3. 2021 (podávání přihlášek od 1. ledna 2021)

Přijímací zkoušky:

  • do bakalářských programů: 26. 5. 2021
  • do navazujících magisterských programů: 19. 5. 2021

 

Příklady a materiály

Připrav se na přijímačky

Pomoct ti mohou přípravné kurzy Fakulty zdravotnických studií
Nabízíme ukázkové testy z minulých let:
Ukázka přijímacích testů pro bakalářské studium na Fakultě zdravotnických studií.
Ukázka přijímacích testů pro magisterské studium na Fakultě zdravotnických studií.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

 

Výsledky přijímaček

A teď jen, jak to dopadlo

Výsledky přijímacího řízení:
Písemné rozhodnutí děkanky Fakulty zdravotnických studií o výsledcích přijímacího řízení bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách.

Nemůžeš se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Nabízíme online výsledky přijímaček, po zadání svého rodného čísla bez lomítka nebo univerzitního čísla uchazeče. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si případně můžeš stáhnout z našich stránek.

Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
Přezkumné řízení:
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění pozdějších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.
Dokumentace o přijímacím řízení bude uložena na Fakultě zdravotnických studií a každému účastníku přijímacího řízení bude na požádání přístupna po oznámení rozhodnutí.