Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Typ programu
Akademický

Věnovat se budeš především teoretickým znalostem, které během svého studia určitě podpoříš praxemi a stážemi ve spolupracujících firmách nebo na přednáškách s odborníky z tvého vybraného oboru.

Standardní délka studia
Studium na 1,5 roku
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
11
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Staneš se vzdělaným inženýrem, který umí na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly související s projekční činností nebo řízením výstavby inženýrských dopravních staveb se zaměřením na mostní konstrukce, drážní stavby a pozemní komunikace. Máme nové moderní laboratoře, kde si vyzkoušíš provádění a vyhodnocování experimentů a testů v rámci výuky odborných předmětů. V našich počítačových učebnách tě naučíme pracovat se speciálními programy z oboru. Součástí výuky bude také působení v terénu na stavbách. Vezmeme tě na dopravní stavby a zajistíme, aby ses mohl v rámci stáží poznat i s odborníky z praxe v rámci spolupráce firem a Katedry dopravního stavitelství.

Vazba na praxi při studiu

Přednášejícími budou také odborníci z praxe. Výuka navíc probíhá ve specializovaných laboratořích a počítačových učebnách. Jako student se budeš moci podílet na realizaci projektů a grantů. Získané vědomosti a dovednosti budeš moci uplatnit i při odborných exkurzích, praxích a stážích v jedné z mnoha partnerských firem, které ti Katedra dopravního stavitelství zajistí.

Co po studiu?

Po absolvování studia budeš mít velký výběr možnosti pracovního uplatnění jako stavební a provozní inženýr v oblasti dopravního stavitelství, projektant v oboru dopravních staveb, pracovník stavebních úřadů, či zaměstnanec konstrukčních a projekčních ústavů. Ve výrobní sféře se můžeš velmi dobře uplatnit např. na pozici přípravy staveb, úsekového stavbyvedoucího, rozpočtáře nebo stavebního dozoru, či správce mostů.
 

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
20+0+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
20+0+0
Kredity
6

Úspěšní studenti

Ing. Aleš Bělík
Enteria, a.s.
ředitel úseku PR
Ing. Martin Lukeš
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
ředitel oblasti Pardubice
Ing. Jindra Flanderková
FORVIA CZ, s.r.o.
Stavební dozor na stavbách pozemních komunikací
Ing. Vojtěch Mareš
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Více informací o specializaci/programu

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • EUROVIA CS, a. s.
  EUROVIA CS, a. s.
 • Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • SWIETELSKY stavební s.r.o.
  SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • M - SILNICE, a.s.
  M - SILNICE, a.s.
 • Metrostav, a.s
  Metrostav, a.s
 • Správa železnic, s.o.
  Správa železnic, s.o.
 • PRODIN, a.s.
  PRODIN, a.s.

Jaká můžeš získat stipendia

Mimořádné stipendium
(za aktivitu)

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Kombinované studium

Pokud budeš kombinovaný student, budeš hodně studovat doma sám. Tvůj rozvrh se bude skládat z nepravidelných konzultací s jednotlivými vyučujícími, které probíhají především v pátek a v sobotu přibližně 1x za 14 dní. Tato forma studia je vhodná pro ty, kteří například již pracují. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.