Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Typ programu
Akademický

Věnovat se budeš především teoretickým znalostem, které během svého studia určitě podpoříš praxemi a stážemi ve spolupracujících firmách nebo na přednáškách s odborníky z tvého vybraného oboru.

Standardní délka studia
Studium na 1,5 roku
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
4
Uznání předchozího studia

Co tě naučíme?

Staneš se vzdělaným inženýrem, který umí na pracovišti samostatně a pohotově řešit zadané úkoly související s projekční činností nebo řízením výstavby inženýrských dopravních staveb se zaměřením na mostní konstrukce, drážní stavby a pozemní komunikace. Máme nové moderní laboratoře, kde si vyzkoušíš provádění a vyhodnocování experimentů a testů v rámci výuky odborných předmětů. V našich počítačových učebnách tě naučíme pracovat se speciálními programy z oboru. Součástí výuky bude také působení v terénu na stavbách. Vezmeme tě na dopravní stavby a zajistíme, aby ses mohl v rámci stáží poznat i s odborníky z praxe v rámci spolupráce firem a Katedry dopravního stavitelství.

Vazba na praxi při studiu

Přednášejícími budou také odborníci z praxe. Výuka navíc probíhá ve specializovaných laboratořích a počítačových učebnách. Jako student se budeš moci podílet na realizaci projektů a grantů. Získané vědomosti a dovednosti budeš moci uplatnit i při odborných exkurzích, praxích a stážích v jedné z mnoha partnerských firem, které ti Katedra dopravního stavitelství zajistí.

Co po studiu?

Po absolvování studia budeš mít velký výběr možnosti pracovního uplatnění jako stavební a provozní inženýr v oblasti dopravního stavitelství, projektant v oboru dopravních staveb, pracovník stavebních úřadů, či zaměstnanec konstrukčních a projekčních ústavů. Ve výrobní sféře se můžeš velmi dobře uplatnit např. na pozici přípravy staveb, úsekového stavbyvedoucího, rozpočtáře nebo stavebního dozoru, či správce mostů.
 

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+2+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+26+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
39+26+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+2+0
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
26+26+0
Kredity
6

Úspěšní studenti

Ing. Aleš Bělík
Enteria, a.s.
ředitel úseku PR
Ing. Jindra Flanderková
FORVIA CZ, s.r.o.
Stavební dozor na stavbách pozemních komunikací
Ing. Vojtěch Mareš
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Lukeš
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
ředitel oblasti Pardubice

Více informací o specializaci/programu

V jakých firmách nebo institucích budeš moct dělat praxi

 • Enteria, a.s.
  Enteria, a.s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • SWIETELSKY stavební s.r.o.
  SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • M - SILNICE, a.s.
  M - SILNICE, a.s.
 • EUROVIA CS, a. s.
  EUROVIA CS, a. s.
 • Metrostav, a.s
  Metrostav, a.s
 • PRODIN, a.s.
  PRODIN, a.s.
 • Správa železnic, s.o.
  Správa železnic, s.o.

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně
Mimořádné stipendium
(za aktivitu)

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 3 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15 000

Prezenční studium

Pokud budeš prezenční student, budeš chodit do školy pravidelně podle rozvrhu, většinou od pondělí do čtvrtka. Tato forma studia ti přinese možné výhody jako stipendia, slevu na dopravu apod. Není nijak věkově omezená.

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.