Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
32

Co tě naučíme?
Studiem programu Ekonomika a management podniků chemického průmyslu získáš velmi cenné teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblastech, jako je v prvé řadě ekonomika a management, dále pak základy chemie, chemických technologií či softwarových aplikací. Mimo jiné klademe důraz na zdokonalení odborného anglického jazyka a praktickou výuku, například formou cvičení, řešení případových studií, výzkumů v podnikové praxi či exkurzí.

Čím budeš?
Po úspěšném dokončení studia budeš připraven uplatnit se například na pozicích středního managementu v podnicích chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětvích. Díky kvalitnímu vzdělání, které našim studentům poskytujeme, budeš schopen zastávat profese v oblastech výroby, marketingu, obchodu, logistiky, financí, controllingu nebo rozjet svou vlastní podnikatelskou činnost. V případě zájmu o pokračování ve studiu některého z příbuzných navazujících programů na naší fakultě, si můžeš vybrat stejnojmenný navazující magisterský program nebo ze široké nabídky dalších studijních programů.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+3
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.