Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující
Titul
Získáš titul Ing.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
9

Co tě naučíme?
Po splnění všech studijních povinností a úspěšném složením zkoušek budeš zcela chápat zákonitost tvorby a ochrany životního prostředí, analýzu složitých přírodních matric, moderní nízkoodpadové technologie a zásady krajinné a aplikované ekologie. Rozsah tvých znalostí bude pokrývat problematiku nakládání s odpady, odpadními vodami a plynnými emisemi nejrůznějšího charakteru. Rozpoznáš také možné dopady znečišťujících látek na zdravotní stav lidí i celého ekosystému.

Čím budeš?
Díky tomu, že získáš vzdělání jako plnohodnotný inženýr chemie se zaměřením na ochranu životního prostředí, budeš schopen zastávat odpovědné vedoucí pozice, které se tímto fenoménem zabývají. Uplatníš se tak nejen v průmyslových podnicích a výzkumných pracovištích, ale například i v orgánech státní správy a samosprávy. Nezapomeň zvážit možnost pokračování v doktorském studijním programu. Jen tak posuneš své vědomosti ještě o úroveň výš.
 

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+3
Kredity
6
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+4+0
Kredity
8
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+3
Kredity
6
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
6

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.