Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
14

Co tě naučíme?
Studijní obor vyučujeme především s důrazem na nauku o materiálech. K tomu se úzce váže prohlubování znalostí základů anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a podrobnější studium chemie a fyziky keramických, polymerních, kovových a skelných materiálů. Mimo uvedené disciplíny se také naučíš adekvátně využívat výpočetní techniku, ekonomiku a management s ohledem na potřeby průmyslu.

Čím budeš?
Úspěšným absolvováním studia oboru Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů nalezneš uplatnění jako kvalifikovaný technický pracovník při řízení a kontrole výroby stavebních materiálů. Na českém i zahraničním trhu je celá řada společností, které se v této oblasti běžně vyskytují. Patří mezi ně firmy zabývající se například výrobou stavebních materiálů, zpracováním skla, polymerních a kompozitních materiálů či výrobou nátěrových hmot a povrchovou úpravou. Díky schopnostem nabytým při studiu se tak protlačíš mezi ty největší profíky.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
1
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+3
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.