Forma studia
Prezenční
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Typ programu
Akademický
Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Podat přihlášku
Počet přijatých minule
4

Garant studijního programu: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Povrchové inženýrství lze chápat jako interdisciplinární obor, který se týká chemie a technologie jak samotných materiálů, tak povrchů a na nich aplikovaných povlaků a vrstev. Jedná se o rozvíjející se perspektivní obor, který se v podobném rozsahu na vysoké škole v ČR nestuduje. Studenti jsou vzděláváni v oblasti chemie polymerních, kompozitních a anorganických materiálů, mají pokročilé znalosti z oblasti technologie makromolekulárních látek, chemie filmotvorných látek, jakož i chemie anorganických látek. Osvojí si tak znalosti o nových materiálech vhodných pro výzkum a technologie polymerních a kompozitních materiálů. Studenti disponují rovněž dovednostmi z oblasti přípravy a charakterizace organických povlaků, tenkých polovodičových vrstev, vodivých polymerů, nanomateriálů a jejich aplikací, z oblasti polygrafických materiálů, materiálů pro úpravy a barvení vláken a rovněž z oblasti papírenské technologie. 

Navštiv nás

Jaká můžeš získat stipendia

Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.