Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Typ programu
Akademický
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
216

Co tě naučíme?
Staneš se specialistou pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů – analytické chemie, klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfúzního lékařství, cytologie a tkáňového inženýrství, imunohistochemie, toxikologie. Vedle teoretické přípravy klademe velký důraz na praktické formy výuky. Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR.

Čím budeš?
Budeš odborníkem v klinických a biochemických oborech s možností uplatnění v oblasti tzv. laboratorní medicíny, tj. v laboratořích nemocnic, poliklinik, hygienických a transfúzních stanic. Budeš vybaven potřebnými teoretickými vědomostmi, a navíc i praktickými dovednostmi zejména v oblasti klinické biochemie, pokročilé analytické chemie, klinické mikrobiologie a imunologie, imunochemie, genetiky a molekulárně-biologických metod, správné laboratorní praxe. Budeš připraven pro výkon regulovaného povolání dle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb.
Uplatníš se například i v oblasti přípravy a výroby primárních reagencií pro diagnostické soupravy, při vývoji a vyhledávání nových diagnostických postupů a metod, ve farmaceutickém či při vývoji a výrobě vakcín a autovakcín a dalších bioaktivních látek.

Navštiv nás

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+1+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+0
Kredity
8
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+3+0
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
1
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
3+0+3
Kredity
5
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 4 000 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 600 Kč měsíčně
Studentská cena děkana pro Bc. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 5 000 Kč
Propagace fakulty
za popularizaci a spoluúčast až 1000 Kč za akci
Studentská cena děkana pro NMgr. a Ph.D. studenty
za nejlepší a výjimečné práce až 15 000 Kč

Prezenční studium

Na prezenčním studiu chodíš do školy podle rozvrhu, který si sám sestavíš. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.