Forma studia
Kombinovaná
Typ studia
Doktorský
Titul
Získáš titul Ph.D.
Typ programu
Akademický

Akademicky orientovaný studijní program je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání.

Standardní délka studia
Studium na 4 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Počet přijatých minule
0

Charakteristika studijního oboru Aplikovaná informatika:

Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové vytvořily společný program doktorského studia "Aplikovaná a informatika". Studijní obor je zaměřen na ovládnutí vědeckých metod výzkumu a vývoje systémů založených na využití informačních technologií na sběr, přenos, uchovávaní a zpracovaní dat, informací a znalostí. V rámci studia se sledují otázky návrhu, realizace, vyhodnocování, používaní a údržby systémů, jejichž základem je počítač v různých aplikačních doménách informatiky. Zahrnuje počítačové prostředky, software, organizační a lidské aspekty, průmyslové a komerční aplikace. Důraz ve studiu je kladen na tvůrčí aplikaci metod a nástrojů informatiky k řešení různých problémů reálného světa.

Cíle studijního oboru:

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků schopných zkoumat, navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a zejména aplikovat moderní informační, komunikační a znalostní technologie v různých průmyslových a dalších oblastech. Profil absolventa: absolvent oboru aplikovaná informatika je schopen vědecky bádat a přinášet vlastní řešení problémů v oblasti metod a nástrojů na vývoj systémů na sběr, přenos, uchovávání a zpracovaní dat, informací a znalostí, přičemž je schopný samostatně získávat teoretické a praktické poznatky v oblasti aplikované informatiky. Absolvent oboru aplikovaná informatika ovládá zásady vědecké práce, vědecké formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.

Vstupní požadavky na uchazeče:

Uchazeč by měl být absolventem magisterského studijního programu informatického zaměření, případně jiného příbuzného studijního programu. V oblasti informatiky se předpokládají znalosti aplikace technických, programových a komunikačních prostředků, schopnost návrhu jednoduchých databázových aplikací, znalost CASE prostředků, principů programování, základních nástrojů na podporu rozhodování, znalost systémových přístupů a systémové analýzy, jakož i znalosti o získávání informací z informačních zdrojů. V oblasti jazykových znalostí se předpokládá aktivní znalost anglického jazyka.

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či volitelné jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření doktorského studijního programu. Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, si vybírá v návaznosti na svou výzkumnou orientaci a zaměření disertační práce.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Témata disertačních prací si můžeš zvolit následující

Témata platná pro akademický rok 2021/2022:

Školitel: prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (capek@upce.cz)

1. Modelování a simulace komplexních systémů
2. Kybernetická bezpečnost a IoT
+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

Školitel: prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D. (petr.hajek@upce.cz)

1. Evoluční intuitionistické fuzzy inferenční systémy
2. Intervalově ohodnocené fuzzy inferenční systémy
3. Interpretovatelnost neuronových sítí s hlubokým učením 
4. Klasifikace textu pomocí neuronových sítí s hlubokým učením

Školitel: doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. (miloslav.hub@upce.cz)

1. Biometrická autentizace založené na používání polohovacích zařízení
2. Využití audiomap pro turistický ruch
3. Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní prostřednictvím přirozeného jazyka
4. Hodnocení použitelnosti nestandardních uživatelských rozhraní
+ nabídka dalšího 1 tématu (téma po dohodě s uchazečem)

Školitelka: doc. Ing. Jitka Komárková, PhD. (jitka.komarkova@upce.cz)

1. Moderní architektura webových GIS aplikací zahrnující senzorové sítě a sběr dat pomocí crowdsourcingu
2. Infrastruktura prostorových dat jako prostředek podporující rozvoj moderních chytrých měst (Smart Cities)
3. Zpracování velkých objemů prostorových dat (Big Spatial Data) s využitím distribuovaného přístupu
4. Model pro vyhodnocení kvality povrchových vod na základě dat získaných metodami dálkového průzkumu Země

Školitel: doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. (jiri.krupka@upce.cz)

1. Syntéza a analýza modelů „Common Sense Knowledge“ a „Human Learn Bodily Skills Knowledge“
2. Klasifikační modely a jejich využití v problematice kybernetické bezpečnosti

Školitel: doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. (bohdan.linda@upce.cz)

1. Evoluční algoritmy – klasifikace a komparace dle principů fungování a typů optimalizačních problémů
2. Návrh architektury informačního a řídícího systému vybraného typu obcí
3. Stochastické přístupy při modelování parametrů zajistných smluv

Školitel: prof. RNDr. Michal Munk, PhD. (mmunk@ukf.sk)

1. Optimalizácia prípravy dát v procese získavania vzorov správania sa používateľov webu
2. Pilier 3 – verifikácia účinnosti revízií zverejňovaných informácií komerčnými bankami metódami web mining-u
3. Identifikácia a klasifikácia chýb strojového prekladu na základe metrík automatickej evalvácie

Školitel: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. (pavel.petr@upce.cz)

1. Aplikace nových metod v oblasti Competitive Intelligence
2. Vytěžování informací ze sociálních sítí
3. Fuzzy metody v projektovém managementu
4. Řízení portfolia projektů s využitím umělé inteligence
5. Vizualizace a Data Mining pro vícerozměrné datové soubory
6. Optimalizace tvorby časových rozvrhů v akademickém prostředí

Školitelka: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D. (stanislava.simonova@upce.cz)

1. Sledování výkonu organizace prostřednictvím datových zdrojů
2. Aplikace metod Business Intelligence v konceptu Smart Cities
+ nabídka dalších 2 témat (téma po dohodě s uchazečem)

 

Téma disertační práce musí být předjednáno s potenciálním školitelem a odsouhlaseno oborovou radou daného doktorského studijního programu. Vlastní téma lze akceptovat pouze po dohodě se zvoleným školitelem a písemném odsouhlasení oborovou radou.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Letní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
10
Druhý ročník
Letní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
10
Třetí ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
20
Letní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
20
Libovolný ročník
Libovolný semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
15
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
30
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
15
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
15+0+0
Kredity
15
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+0
Kredity
0
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
12+0+0
Kredity
15

Úspěšní absolventi

Ing. Vojtěch Dlouhý
Zakladatel a ředitel technologické firmy Feedyou, s.r.o.

Fakulta mi ukázala, že skutečný svět začíná za hranicemi školních lavic. Podporovala mě na cestách za poznáním a novými obzory. Pomohla mi plnit i dětský sen o prvním reálném byznysu.

Ing. Lukáš Wagenknecht
Parlament České republiky
Senátor

Velice rád vzpomínám na lidi, se kterými jsem se při studiu potkal. V praxi nejvíce využívám zkušenosti z oblasti matematické statistiky a účetnictví, které jsou pro mě dnes denním chlebem.

Ing. Jiří Janků
Co-founder eBrána, s. r. o., Co-founder Feedyou, s. r. o., partner Lighthouse Ventures

Příležitostí je tolik, umění není ohnout se pro každou, ale umět si vybrat. Cesta k úspěchu je trnitá, přesto však krásná, protože si ji tvoříme sami, stejně jako cíle na ní.

Ing. Petra Křepelková
Vrchní ministerský rada, Ministerstvo financí České republiky

Ráda vzpomínám na některé vyučující a na jejich podporu při studiu, na přátelskou atmosféru na fakultě a také na spolužáky, s kterými jsem stále v kontaktu a baví mě sledovat, jakým směrem se ubírají naše cesty. Během studia jsem se naučila věřit si, znát svou cenu, proto jsem se nespokojila s první pracovní nabídkou, ale vybrala jsem si práci, která pro mě byla velkou výzvou a já si tak mohla dokázat, že mě studium na skutečně výborně připravilo na mou profesní kariéru.

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Studium je zdarma.

Kombinované studium

Zde studuješ hodně samostatně, do školy chodíš přibližně jednou za 3 týdny v pátek a v sobotu. Během několika setkání s vyučujícími probereš pouze stěžejní část látky, zbytek zůstane na tvém samostudiu. Tato forma studia bývá doplněna o konzultace s vyučujícími. 

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Život v Pardubicích

MENZA a dalších 125 míst ke stravování

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.