Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je kompletně v češtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
25

Absolventi studijního programu Historie, specializace Archivní studia budou zvládat orientaci v moderních spisových systémech všech směrů, právě tak jako v registraturních systémech historicky vzniklých. Absolventi budou mít zvládnuté základní principy archivistiky, péče o archiválie, jejich odborné zpracování a prezentaci, právě tak jako nutné základy pomocných věd historických a obecné historie. Očekává se tedy jejich uplatnění v archivech a spisovnách státních i soukromých institucí.

Navštiv nás

20. 1. 2021
Veletrh Gaudeamus on-line 2021
Zobrazit více

Ve středu 20. listopadu se potkáme na sociálních sítích při živém streamu. Připojte se od 10.45, kdy vás Lenka s Honzou seznámí s Univerzitou Pardubice. 
Zjistíte, jaké nabízíme možnosti studia, podíváte se do kampusu a co obnáší život vysokoškoláka.
Zaklikněte si Facebookovou událost Univerzita Pardubice na Gaudeamu on-line, ať vám přenos neuteče a těšíme se na on-line viděnou!

23. 1. 2021
On-line den otevřených dveří
Zobrazit více

Záznam živého přenosu plný rozhovorů se studenty a učiteli, medailonků jednotlivých kateder. Po celou dobu přenosu budeš moci pokládat dotazy prostřednictvím on-line chatu.  

Kdo jsou úspěšní studenti tohoto oboru

Ladislav Nekvapil
v pozici zástupce ředitele Východočeského muzea v Pardubicích ovlivňuje směřování největší muzejní instituce v kraji
Blanka Zubáková
získala cenu Magnesia litera za objev roku
pracuje v Akademii věd ČR

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Ústav historických věd
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Ústav historických věd
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Ústav historických věd

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Státní oblastní archiv Zámrsk
    Státní oblastní archiv Zámrsk

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující magisterské
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Navazující magisterská specializace Archivní studia ti poskytne znalosti specifických pramenných textů, včetně jejich typologie a způsobů uchovávání a odborného zpracování všeho druhu. Pozornost bude věnována rovněž problematice dějin správy i pomocných věd historických, a to v teoretické i praktické rovině, včetně aktuálních trendů.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.