Forma studia
Prezenční
Typ studia
Navazující magisterské
Titul
Získáš titul Mgr.
Standardní délka studia
Studium na 2 roky
Jazyk studia
Výuka je kompletně v češtině
Den otevřených dveří
Počet přijatých minule
10

Absolventi specializace Archivní studia budou ovládat metody a přístupy teoretické archivistiky, aktuální trendy výzkumu v pomocných vědách historických, aplikované postupy dlouhodobého horizontu spisové služby, a budou schopni to vše využívat v kontextu současné vědy.

Studenti budou vybaveni kompetencemi, které jim umožní identifikovat a analyzovat klíčové jevy minulosti, kriticky je interpretovat a vnímat jejich vzájemné souvislosti. Stejně tak budou schopni pracovat interdisciplinárně, neboť si osvojí základní oborové kompetence dalších příbuzných oborů. Získaný širší kulturní rozhled a schopnost kritického myšlení budou podpořeny rozvíjením komunikační kompetence v příslušném jazyce, což umožní další odborný rozvoj studentů, včetně možnosti účastnit se různých odborných exkursí, seminářů a konferencí. To vše vytvoří spolehlivý základ jak pro vstup do praxe, tak pro případné pokračování v rámci doktorského studia.

Navštiv nás

20. 1. 2021
Veletrh Gaudeamus on-line 2021
Zobrazit více

Ve středu 20. listopadu se potkáme na sociálních sítích při živém streamu. Připojte se od 10.45, kdy vás Lenka s Honzou seznámí s Univerzitou Pardubice. 
Zjistíte, jaké nabízíme možnosti studia, podíváte se do kampusu a co obnáší život vysokoškoláka.
Zaklikněte si Facebookovou událost Univerzita Pardubice na Gaudeamu on-line, ať vám přenos neuteče a těšíme se na on-line viděnou!

23. 1. 2021
On-line den otevřených dveří
Zobrazit více

Záznam živého přenosu plný rozhovorů se studenty a učiteli, medailonků jednotlivých kateder. Po celou dobu přenosu budeš moci pokládat dotazy prostřednictvím on-line chatu.  

Kdo jsou úspěšní studenti tohoto oboru

Ladislav Nekvapil
v pozici zástupce ředitele Východočeského muzea v Pardubicích ovlivňuje směřování největší muzejní instituce v kraji
Blanka Zubáková
získala cenu Magnesia litera za objev roku
pracuje v Akademii věd ČR

Kdo Tě bude učit

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Ústav historických věd
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Ústav historických věd
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Děkan Fakulty filozofické
Ústav historických věd
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Ústav historických věd

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).
Fakulta filozofická
Typ studia
Doktorský
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk studia
Čeština
Uchazeč je absolventem magisterského studia v oblasti vzdělávání Historické vědy. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat za adekvátní absolutorium magisterského studia v jiné příbuzné oblasti vzdělávání, pokud odpovídá zamýšlené badatelské specializaci uchazeče, nebo je-li uchazeč absolventem vysoké školy, jejíž studijní programy jsou strukturovány jiným způsobem (například některé zahraniční vysoké školy; v tomto případě se předpokládá nostrifikace diplomu).

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.