Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček - kritéria přijetí upřesněna níže
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Absolventi bakalářského studia jsou připravováni především pro uplatnění v praxi: turistický průmysl, střední management v rámci firem podnikajících na našem území; jsou vybaveni praktickou znalostí jazyka a reáliemi německy mluvících zemí. Mohou získat uplatnění jak ve výše zmíněných domácích podnikatelských sférách, zaměřených svými aktivitami na příslušné jazykové oblasti, tak i v institucích zahraničních. Absolvent může najít uplatnění v nakladatelstvích, redakcích, obchodních firmách, ve státní správě, v kulturních nadacích, mediální oblasti, v soukromém sektoru a všude tam, kde bude zapotřebí jazykově zdatných pracovníků, vybavených také odbornými znalostmi.

Z předmětů tohoto studia byl sestaven takový studijní plán, který klade důraz především na kvalitní jazykové, lingvistické a literární vzdělání v cílovém jazyce a zároveň bude moci být doplněn a – z hlediska odborného profilu absolventa – rozvinut obsahem druhého oboru dvouoborového studia. Možností kombinovat toto filologické studium s jiným typem studia se zároveň zvýší uplatnitelnost absolventů.

Co obnáší přijímačky?
Přijímací zkoušky se ruší. Forma a podmínky přijímacího řízení i způsob hodnocení jsou shodné se studijním programem Anglický jazyk se specializacemi. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří získají minimálně 55 bodů.

Uchazeči jsou povinni dodat jako přílohu e-přihlášky v termínu do 20. dubna 2021:

 1. naskenované kopie vysvědčení ze střední školy 1., 2. a 3. ročníku z obou pololetí ve formátu pdfNEBO kopii certifikátu jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší, uvedené v seznamu MŠMT dostupném zde. Jiné, než v seznamu uvedené certifikáty nezasílejte! 

  Certifikát nahrazuje vysvědčení. Kopii certifikátu dokládejte ve formátu pdf.
   

 2. odkaz na motivační video monolog dle stanovených podmínek.

  Podrobnější informace jsou k dispozici na webu fakulty.

Navštiv nás

8. 3. 2021
Akce pro uchazeče: FFakulta@na dosah
Zobrazit více

Dny otevřených dveří na FF UPCE proběhly v lednu...ale my dveře nezavíráme. Naši fakultu máš stále na dosah! Studenti, učitelé a Tvoje dotazy. Najdi svoji identitu. 

KDY: 8. –  11. března 2021            KDE: online v MS Teams  
Více info zde. 

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+2+0
Kredity
3

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Pardubický kraj
  Pardubický kraj
 • Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
  Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
 • Teleperformance Pardubice
  Teleperformance Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.