Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček - kritéria přijetí upřesněna níže
Jazyk studia
Výuka některých předmětů probíhá také v němčině a angličtině
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Co tě naučíme?
Jádro studijního programu tvoří praktické jazykové studium orientované na používání jazyka jak v rovině obecné, tak odborné. Studenti rozvíjejí své komunikativní kompetence v německém i českém jazyce a získávají potřebné poznatky především v lingvisticky, literárně a kulturně orientovaných disciplínách, teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické překladatelské dovednosti. Program dále studentům poskytuje základní orientaci v ekonomicko-správních a společensko-vědních disciplínách tak, aby dokázali adekvátně pracovat s texty tematicky zaměřenými na tyto oblasti.

Ve sdruženém studiu jsou vynechány literárně orientované předměty a nevyžadují se teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické předkladatelské dovednosti. Studentům je umožněno si zvolit předměty, které odpovídají jejich potřebám vzhledem k druhému studijnímu programu.

Čím budeš?
Absolventi bakalářského studia jsou připravováni především pro uplatnění v praxi: turistický průmysl, střední management v rámci firem podnikajících na našem území; jsou vybaveni praktickou znalostí jazyka a reáliemi německy mluvících zemí. Mohou získat uplatnění jak ve výše zmíněných domácích podnikatelských sférách, zaměřených svými aktivitami na příslušné jazykové oblasti, tak i v institucích zahraničních. Absolvent může najít uplatnění v nakladatelstvích, redakcích, obchodních firmách, ve státní správě, v kulturních nadacích, mediální oblasti, v soukromém sektoru a všude tam, kde bude zapotřebí jazykově zdatných pracovníků, vybavených také odbornými znalostmi.

Možností kombinovat toto filologické studium s jiným typem studia se zároveň zvýší uplatnitelnost absolventů.

Co obnáší přijímačky?
Přijímací zkoušky se ruší. Forma a podmínky přijímacího řízení i způsob hodnocení jsou shodné se studijním programem Anglický jazyk se specializacemi. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří získají minimálně 55 bodů.

Uchazeči jsou povinni dodat jako přílohu e-přihlášky v termínu do 20. dubna 2021:

 1. naskenované kopie vysvědčení ze střední školy 1., 2. a 3. ročníku z obou pololetí ve formátu pdfNEBO kopii certifikátu jazykové zkoušky minimálně na úrovni B2 nebo vyšší, uvedené v seznamu MŠMT dostupném zde. Jiné, než v seznamu uvedené certifikáty nezasílejte! 

  Certifikát nahrazuje vysvědčení. Kopii certifikátu dokládejte ve formátu pdf.
   

 2. odkaz na motivační video monolog dle stanovených podmínek.

  Podrobnější informace jsou k dispozici na webu fakulty.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
5
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+2+0
Kredity
3

Úspěšní absolventi

Mgr. Přemysl Krejčík

Jsem šéfredaktorem časopisu, který objevuje mladé literární talenty. Sám také píšu. Moje kniha získala nominaci na prestižní cenu Jiřího Ortena. Díky studiu mám šanci dělat věci, které mě baví, být v nich úspěšný i pomáhat růst jiným. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Aneta Kohoutová

Filozofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filozofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Kde můžeš absolvovat praxi

 • Pardubický kraj
  Pardubický kraj
 • Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
  Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
 • Teleperformance Pardubice
  Teleperformance Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.