Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Místo studia
Výuka probíhá v Pardubicích
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček
Předpokládaný počet přijímaných studentů
40

Co tě naučíme?
Vybavíme tě potřebnými jazykovými komunikativními dovednostmi v německém jazyce, praktickými překladatelskými dovednostmi a seznámíme se základy společensko-vědních nebo ekonomicko-správních disciplín tak, abys dokázal zpracovávat texty a komunikovat v těchto oblastech. Praktickou stránkou studia pak celkově umocníme tvou komunikativní kompetenci jak v německém, tak i českém jazyce. 

Čím budeš?
Po absolvování studia se budeš moci uchytit například ve firmách s německým kapitálem, orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích, obchodních firmách, cestovních kancelářích, překladatelských agenturách či v různých redakcích nebo nadacích. To znamená všude, kde je potřeba špičkových překladatelských a komunikativních dovedností a schopností v německém jazyce a dobré orientace v odborné i základní terminologii.
Můžeš najít uplatnění v nakladatelstvích, redakcích, mediální oblasti, v soukromém sektoru a překladatelských agenturách. 

Navštiv nás

8. 3. 2021
Akce pro uchazeče: FFakulta@na dosah
Zobrazit více

Dny otevřených dveří na FF UPCE proběhly v lednu...ale my dveře nezavíráme. Naši fakultu máš stále na dosah! Studenti, učitelé a Tvoje dotazy. Najdi svoji identitu. 

KDY: 8. –  11. března 2021            KDE: online v MS Teams  
Více info zde. 

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+0
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+2+0
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
4

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Pardubický kraj
    Pardubický kraj
  • Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
    Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
  • Teleperformance Pardubice
    Teleperformance Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Můžeš dál pokračovat ve studiu

Fakulta filozofická
Typ studia
Navazující
Forma studia
Prezenční
Jazyk studia
Čeština
Program rozvíjí komunikační kompetenci studentů v anglickém jazyce, prohlubuje jejich vhled do oboru anglický jazyk (z pohledu lingvistického a kulturně-literárního). Jeho cílem je připravit kvalifikované odborníky, učitele anglického jazyka, a vybavit je profesními kompetencemi, které jim umožní kvalitně vykonávat profesi v kontextu současných i budoucích požadavků na vzdělávání.

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.