Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček
Jazyk studia
Výuka některých předmětů probíhá také v němčině
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Co tě naučíme?
Bakalářské studium filosofie je zaměřeno na dějiny evropské filosofické tradice od řeckých počátků po současnost, a to se zvláštním zřetelem k filosofii lidské praxe (etice, filosofické antropologii, filosofii výchovy a politickému myšlení). Cílem studia je důkladné osvojení si hlavních proudů, směrů a otázek evropské myšlenkové tradice a spolu s tím také kultivace vlastního myšlení. Ve sdruženém studiu jsou vynechány literárně orientované předměty a nevyžadují se teoretické znalosti z oblasti odborného překladu a praktické předkladatelské dovednosti. Čeká tě intenzivní jazyková i odborná příprava v rámci jazykových cvičení a korespondence.

Čím budeš?
Uplatníš se na pracovištích regionální, státní a evropské správy nebo soukromých a neziskových (národních i nadnárodních) institucí zabývajících se výchovou, vzděláváním, vědou, politikou či kulturou obecně, např. školství a média. Nejzdatnější absolventi pokračují v navazujícím studiu na vysokých školách, aby se později uplatňovali jako učitelé na středních školách, či jako učitelé na vysokých školách nebo badatelé na vědeckých pracovištích.

Budeš vybaven praktickou znalostí jazyka a reáliemi německy mluvících zemí. Můžeš proto získat uplatnění jak domácích podnikatelských sférách, zaměřených svými aktivitami na příslušné jazykové oblasti, tak i v institucích zahraničních. Uplatnění najdeš také v nakladatelstvích, redakcích, obchodních firmách, ve státní správě, v kulturních nadacích, mediální oblasti, v soukromém sektoru a všude tam, kde bude zapotřebí jazykově zdatných pracovníků, vybavených také odbornými znalostmi.

Navštiv nás

2021Září
1
Říjen
0
Listopad
1
Prosinec
1
2022Leden
0
Únor
0
Březen
0
Duben
0
Květen
0
Červen
0
Červenec
0
Srpen
0
2021-09-24T00:00:00
24. 9. 2021 - 24. 9. 2021
17:00 - 23:00
Noc vědců v Pardubicích 2021

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda v podání našich vědců ukáže svou pravou tvář.

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+2+0
Kredity
3

Úspěšní absolventi

Mgr. Přemysl Krejčík

Jsem šéfredaktorem časopisu, který objevuje mladé literární talenty. Sám také píšu. Moje kniha získala nominaci na prestižní cenu Jiřího Ortena. Díky studiu mám šanci dělat věci, které mě baví, být v nich úspěšný i pomáhat růst jiným. Zkus to taky. Najdi svoji identitu.

Mgr. Aneta Kohoutová

Filozofie má spoustu moderních podob. Já spojuji myšlenky filozofů s veřejným prostorem i každodenní realitou. Chci, aby lidé vnímali své okolí jako základ svobody a podíleli se na jeho přeměně. Změní to život všech. Ty můžeš taky. Najdi svoji identitu.

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Pardubický kraj
    Pardubický kraj
  • Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
    Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
  • Teleperformance Pardubice
    Teleperformance Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Poplatky za studium

Ve standardní době je studium zdarma. Pokud studuješ víc než 4 roky, tak zaplatíš za každých započatých 6 měsíců 15000

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.