Forma studia
Prezenční
Typ studia
Bakalářský
Titul
Získáš titul Bc.
Standardní délka studia
Studium na 3 roky
Jazyk studia
Výuka je v češtině
Den otevřených dveří
Studium
Sdružené studium
Co obnáší přijímačky?
Bez přijímaček
Předpokládaný počet přijímaných studentů
20

Absolventi se rámcově uplatňují v oblastech, kde se spravují a kultivují hodnoty, znalosti a dovednosti nezbytné pro fungování moderního státu a odpovědné demokratické společnosti. Konkrétně jde o pracoviště regionální, státní a evropské správy nebo soukromých a neziskových (národních i nadnárodních) institucí zabývajících se výchovou, vzděláváním, vědou, politikou či kulturou obecně, např. školství a média. Nejzdatnější absolventi pokračují v navazujícím studiu na vysokých školách, aby se později uplatňovali jako učitelé na středních školách, či jako učitelé na vysokých školách nebo badatelé na vědeckých pracovištích.

Absolventi bakalářského studia jsou připravováni především pro uplatnění v praxi: turistický průmysl, střední management v rámci firem podnikajících na našem území; jsou vybaveni praktickou znalostí jazyka a reáliemi německy mluvících zemí. Mohou získat uplatnění jak ve výše zmíněných domácích podnikatelských sférách, zaměřených svými aktivitami na příslušné jazykové oblasti, tak i v institucích zahraničních. Absolvent může najít uplatnění v nakladatelstvích, redakcích, obchodních firmách, ve státní správě, v kulturních nadacích, mediální oblasti, v soukromém sektoru a všude tam, kde bude zapotřebí jazykově zdatných pracovníků, vybavených také odbornými znalostmi.

Navštiv nás

8. 3. 2021
Akce pro uchazeče: FFakulta@na dosah
Zobrazit více

Dny otevřených dveří na FF UPCE proběhly v lednu...ale my dveře nezavíráme. Naši fakultu máš stále na dosah! Studenti, učitelé a Tvoje dotazy. Najdi svoji identitu. 

KDY: 8. –  11. března 2021            KDE: online v MS Teams  
Více info zde. 

Předměty v rámci tohoto studia

Výuka (PŘEDNÁŠKA+CVIČENÍ+SEMINÁŘ) v hodinách za týden
První ročník
Zimní semestr
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
0+4+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+2
Kredity
4
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
1+0+1
Kredity
3
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+2
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinný
Rozsah výuky
2+0+1
Kredity
7
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+0+2
Kredity
2
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
0+2+0
Kredity
6
Název předmětu
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
2+0+0
Kredity
3
Typ předmětu
Povinně volitelný
Rozsah výuky
1+2+0
Kredity
3

Kde můžeš absolvovat praxi

  • Pardubický kraj
    Pardubický kraj
  • Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
    Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav
  • Teleperformance Pardubice
    Teleperformance Pardubice

Jaká můžeš získat stipendia

Prospěchové stipendium
od druhého ročníku až 2 640 Kč měsíčně
Ubytovací stipendium
pro studenty s trvalým bydlištěm mimo Pardubice až 550 Kč měsíčně

Prezenční studium

V prezenční formě studia probíhá výuka v kterýkoli všední den, dopoledne i odpoledne. Jako student tedy denně navštěvuješ výuku formou seminářů, přednášek. V prezenční formě studia máš "status studenta".

Kontakt s univerzitou

Sledujte nás

Pohlídej si termíny a informace

Zadej svůj e-mail a nic ti neunikne. My ti pošleme vše důležité k přijetí.